10x10x2.5 White Window Bakery Auto Box (200)

10x10x2.5 White Window Bakery  
Auto Box (200)

Product #: 21233

Volume: 3.42
Weight: 35.2

Description

10x10x2.5 White Window Bakery Auto Box (200)